System message
We know where we are going!

We know where we are going!

We have clear goals and a conscious vision for the future, and we hope that together we can mobilise forces that we could not do separately.

mabiasz-informacio-csomag-2023-01-25

2023.01.25

MABIASZ Információ csomag - 2023.01.25.

Kedves Kollégák!
A következő információ csomagot állítottuk össze Nektek.

Kedves Kollégák!

 

A következő információ csomagot állítottuk össze Nektek.

 

MNB felügyeleti díj, változó díj fizetés

Ne feledkezzetek meg a felügyeleti díj és változó díj megfizetéséről.

Ahogy korábban jeleztük számotokra, a Magyar Nemzeti Bank 17/2018. (V. 29.) MNB rendelete szól a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről. A felügyeleti díjat ebben az évben is január 31-ig szükséges megfizetni az előbbi rendelet alapján.

Az MNB tv. 167. § (5) bekezdésében foglaltak alapján bevallás benyújtására a független biztosításközvetítő nem köteles, így a Rendelet bevallásra vonatkozó szabályát a független biztosításközvetítőnek nem kell alkalmazni (elég csak megfizetni azt).

Az új felügyeleti alapdíj hetvenötezer forint, amely összeg minden ötven – többes ügynök és az alkusz által alkalmazott vagy megbízott, továbbá a részéről megbízott gazdálkodó szervezet által alkalmazott vagy megbízott – biztosításközvetítést végző természetes személy után újabb hetvenötezer forinttal nő.

A 2020.01.18-án hatályba lépett felügyeleti díjjal kapcsolatos módosítások értelmében ne feledkezzetek meg a negyedéves változó díj kiszámításáról és befizetéséről sem! A díjfizetésre kötelezett a külön jogszabály szerint kiszámított változó díj összegét negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig kell utalni az MNB számlájára. A díj mértéke: negyedéves bruttó jutalékbevétel * 0,25%.

A felügyeleti díjat az MNB 19017004-01677000-30900001 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. A felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek a díj megfizetésekor a megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetnie befektetési alapok esetében az ISIN azonosítót, egyéb esetben az adószámot, majd 1 szóköz kihagyásával az MNB rendelet 3. mellékletében szereplő pénzforráskódot (biztosításközvetítő alkuszok esetében a kód: ALKUSZ).

 

MNB felügyeleti változó díj emlékeztető - VÁLTOZÁS A KISZÁMÍTÁSI MÓDBAN, továbbá új adatszolgáltatás negyedévente a fizetendő változó díjról!

Mivel megváltozott az MNB-s féléves jelentési táblázat, ezért az az alapján történő 0,25%-os változó felügyeleti díj kiszámítási módszere is változott.

Excel táblázatot nem kell feltölteni sehova, csak segítséget nyújt a fizetendő díj kiszámításához – aki Brokkát használ, azoknak az Adatlehívások/MNB adatszolgáltatás menüpontban a dátumot (jelenleg) negyedik negyedévre kell beállítani (2022.10 - 2022.12). Az elvárt jutalékból kiszámolt összeg a következő negyedévben már nem kerül újból beszámításra. A kiszámolt fizetendő összeget a szokásos formában kell beküldeni.

A biztosításközvetítő többes ügynök és alkusz jutalékbevételét a féléves gyakoriságú 48_FÉLÉVES jelentés 48B1A1 Biztosításközvetítői tevékenységből származó jutalék vagy díjazási bevételek táblájában jelenti. A felügyeleti változó díj alapjául szolgáló bruttó jutalékbevétel összegét 2022. II. félévétől kezdődően a következő képlettel lehet meghatározni:

48B1A101,3+48B1A101,7+48B1A101,12+48B1A101,13+48B1A101,14+48B1A101,15+48B1A101,16+48B1A101,21+48B1A101,26+48B1A101,31+48B1A101,38+48B1A101,45

A módosított 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 167.§-ában, valamint a 3/2023. (I. 19.) MNB rendelet főszövegének 2.§-ában foglaltak alapján a felügyeleti díj fizetésre kötelezett a felügyeleti változó díjról köteles bevallást készíteni és az MNB részére benyújtani – első alkalommal a 2022. IV. naptári negyedévre vonatkozóan. A STEFI adatbeküldő felületen negyedéves gyakoriság beállítása mellett „BIZTUVDN - Biztosításközvetítő alkuszok és többes ügynökök negyedéves felügyeleti változódíj számítás” jelentés megnevezéssel már elérhető a jelentés, az excel fájlját szintén csatolom. Felhívom figyelmét, hogy az általam korábban összesített határidők így már nemcsak a változó díj befizetésére, hanem a bevallás benyújtására is vonatkoznak. (A változó díj bevallással kapcsolatban az MNB a STEFI adatbeküldő felületén 1511 szám alatt hirdetményt helyezett el a biztosításközvetítő alkuszok és többes ügynökök számára.)

 

Ne feledkezzetek meg az ERA rendszerbe a regisztrált közvetítők képzési követelményeit aktualizálni, segítségül a csatolt képen látható résznél kell egyenként regisztrálni a teljesítést.

 

A MABIASZ már 2023. január első hetében megtartotta első elnökségi ülését és megkezdtük a munkát az idei évre is. Első sorban a programok szervezésével kapcsolatban tájékoztatunk Titeket, ehhez mellékeljük a naptárat a tervezett programokkal. Az eseményekről folyamatosan tájékoztatunk benneteket.

Elindítottuk a MABIASZ Roadshow-t, ahol az ország nagyobb csomópontjain az ott dolgozó alkuszokat egy előadás keretében összehívjuk és bemutatjuk a szövetséget – ezzel is szeretnénk a tagok számát növelni. Az első állomás január 24-én volt Budapesten, de további 2 állomást célzunk meg februárban, Kelet-Magyarországon.

Idén további 3 szakmai napot szervezünk, az elsőt 2023.02.21-én, erről hamarosan tájékoztatunk Titeket.

A szokásos MABIASZ programok is megrendezzük, így május 8-9-én várunk Titeket szeretettel a szakmai konferenciánkon a visegrádi THV-ban, illetve szeptember 14-én Inárcson tartandó sportnapon és főzőversenyen is!

Idén két szakmai utat tervezünk, április-május környékén egy külföldi, szeptember-október környékén pedig egy belföldi csapatépítőt – ezekkel kapcsolatban is egyeztetünk Veletek.

 

A MABIASZ az elmúlt időszakban is rengeteget dolgozott azon, hogy a tagságot kellő időben tájékoztassa a szakmát érintő információkról, szakmai kérdésekben is segítséget nyújtson. Heti rendszerességgel állítunk össze és osztunk meg (hírlevél, honlap, Facebook) a biztosítással kapcsolatos híreket és tudnivalókat. Egyeztetéseket folytatunk a FBAMSZ-szal, MABISZ-szal, az MNB Felügyeletével, minisztériumokkal. Emellett az alkuszokat érintő kötelezettségek kapcsán időben felhívjuk a figyelmet azok teljesítésére, naptárt állítottunk össze ezzel kapcsolatban. Készítettünk egy kivonatot és szakmai napot is tartottunk az alkuszi megfelelésről (törvények, jogszabályok, rendeletek, vezetői körlevelek, ajánlások, hasznos információk), illetve a pótadó „áthárításával” kapcsolatban is folyamatosan aktualizálunk számukra egy összefoglalót. Továbbá a MABISZ-szal és a biztosítókkal közösen szerveztünk szakmai napot az alulbiztosítottság témakörében.

 

A Szövetség több levelet, kezdeményezést is megfogalmazott különböző témákban, melyek az alábbiak:

  • MNB felé kezdeményezés, egy Biztosításszakmai Kerekasztal létrehozásáról, mely évi legalább egy alkalommal összeülne és megtárgyalná az aktualitásokat – MNB, MABISZ, FBAMSZ és MABIASZ venne részt ezeken az üléseken.
  • A Pénzügyminisztérium, illetve miniszteri biztos felé intézett kérésünk, melyben kértük a biztosításközvetítők számára is elérhető, kedvezményes adózási forma kialakítását – személygépjármű-vezető képzésben részt vevő szakoktatók mintájára. Egyelőre még válasz nem érkezett, de amennyiben változás történik, azonnal tájékoztatunk Titeket.

 

2022. év végén több fiatal kollégával megalapítottuk az Új Nemzedék Szekciót, akik a következő időszakban aktívan segítik a szövetség munkáját:
  • Batizi Gyula (Forbi-Plus Kft.)
  • Bene Áron (Kőrös-Blank Kft.)
  • Bereczki Krisztián (Dárius Kincse 2001. Kft.)
  • Vas Vencel (V&K Alkusz Kft.)
  • Kósa Attila (Euro-Sales Kft.)

 

Év elején 120 tagja volt a MABIASZ-nak. 2020. óta 19 alkusz csatlakozott hozzánk, ebből 7 a tavalyi évben. Ezt idén tovább szeretnénk bővíteni – elsősorban az erre a célra létrehozott - MABIASZ Roadshow 2023 segítségével, amivel az első állomás után már közel 10-12 taggal fog bővülni létszámunk!

 

Kövessétek híreinket a honlapunkon, illetve a Facebook oldalon is!

https://www.mabiasz.hu/

https://www.facebook.com/mabiasz

 

 

Köszönettel és Üdvözlettel:

Püski András elnök

Kósa Attila főtitkár

MABIASZ

MABIASZ naptár 2023.

MABIASZ naptár 2023.

Fontos határidők - MABIASZ

Fontos határidők - MABIASZ

ERA kép

ERA kép

MNB levél - változódíj bevallás

MNB levél - változódíj bevallás

Változó díj táblázat

Változó díj táblázat