System message
We know where we are going!

We know where we are going!

We have clear goals and a conscious vision for the future, and we hope that together we can mobilise forces that we could not do separately.

a-kormany-25-2023-ii-1-korm-rendelete-a-vagyonbiztositasi-szerzodesekre-alkalmazando-egyes-veszelyhelyzeti-szabalyokrol

2023.02.02

A Kormány 25/2023. (II. 1.) Korm. rendelete a vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) egyes rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § Az Fhtv. 12. § (2) bekezdésében meghatározott személyre szóló tájékoztatás nyújtásával egyidejűleg a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó elektronikus eszközön bemutatja a fogyasztónak a Magyar Nemzeti Bank Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) kalkulátorának a fedezetül szolgáló ingatlanra történő alkalmazását, ha a jelzáloghitel-szerződés megkötéséhez az adott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás szükséges.

3. § Az Fhtv. 17/A. § (5) bekezdésétől eltérően az Fhtv. 17/A. § (1) bekezdés alkalmazásában a teljes hiteldíj mutató meghatározásakor figyelembe kell venni a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás díját.

4. § A lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződés vonatkozásában a biztosításközvetítőnek kifizetett javadalmazás összege nem haladhatja meg az éves biztosítási díj 20%-át.

5. § (1) A lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződés vonatkozásában a biztosítóval szerződő fél jogosult arra, hogy – a biztosítási évfordulón túl – minden év márciusában – március 31-ig a biztosítóhoz beérkezően – költségmentesen élhessen egy további felmondási lehetőséggel a rendes felmondás szabályai alapján.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felmondási lehetőségről a biztosító a szerződő felet minden év február 15. napjáig tájékoztatja.

6. § Ez a rendelet 2023. április 30-án lép hatályba.