Rendszerüzenet
Mi tudjuk hová tartunk!

Mi tudjuk hová tartunk!

Határozott céljaink, tudatos elképzeléseink vannak a jövőt illetően, s reményeink szerint együtt, közösen olyan erőket mozgathatunk meg, melyre külön-külön képtelenek lennénk.

MABIASZ - Szolgáltatásaink

Kedvezményes alkuszi szakmai felelősségbiztosítás

A biztosítási törvény által előírt szakmai felelősségbiztosítás tekintetében tagjaink számára jelentős kedvezményt nyújt a Colonnade Biztosító. Ez a kedvezmény minden újonnan belépő tagunkat is megilleti.

Jogalkotásban való naprakész jelenlét

A biztosítási szektort érintő jogszabályok, szabályozások módosítása folyamatosan napirenden lévő téma mind a MABIASZ-nál, mind pedig az ezért felelős szervezeteknél, így folyamatosan készen állunk arra, hogy egy esetleges változásnál képviseljük az alkuszok, és legfőképpen tagjaink érdekeit. A tervezett jogszabályok, rendeletek elkészítésekor legtöbb esetben kikérik a véleményünket az adott szervezetek, és gyakran figyelembe is veszik azt.

Kapcsolat a Biztosítási Szakma szereplőivel

Kiemelkedő kapcsolatot ápolunk a szakma szereplőivel is:

  • Magyar Nemzeti Bank, a Felügyelettel folyamatos partneri kapcsolatot alakítottunk ki.
  • Pénzügyminisztérium, hasonlóan korrekt viszony, mint a Felügyelettel.
  • Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Szövetségünk nem az FBAMSZ konkurenseként jött létre, sokkal inkább egy űr betöltésére. Fontos, hogy az olyan kérdésekben, ahol a biztosítási alkuszok érdekei megkívánják, a Szövetségek összefogjanak, és együtt küzdjenek a szakma képviseletéért, mely jelenleg teljes körűen meg is valósul.
  • Biztosító társaságok vezetői és a MABISZ képviselői. Folyamatos egyeztetéseket folytatunk a biztosítókkal is az alkuszok érdekképviselete témájában.

Szabályzatrendszerek

Munkánk során világossá vált, hogy az alkuszok számára komoly segítséget jelent a működésükhöz szükséges szabályzatrendszerek központi kidolgozása, elkészítése. Ez mindinkább igaz napjainkban, amikor is egyre több és egyre bonyolultabb adminisztratív és jogszabályi követelményeknek kell az alkuszoknak megfelelniük. Ennek érdekében a MABIASZ segítséget nyújt tagjai számára a szükséges szabályzatrendszerek elkészítésében. Kedvezményesen vehetik igénybe tagjaink a Pozderka Ügyvédi Iroda szolgáltatásait, illetve néhány szabályzatot ingyenesen tagjai rendelkezésére bocsájt a szövetség.

Együttműködési megállapodások biztosítókkal

Minden évben összegyűjtjük tagjaink biztosító társaságokként meglévő állományait, és ennek ismeretében tárgyalunk a biztosító társaságokkal az egyik legfőbb célunk, a korrekt együttműködési megállapodások elérése és kidolgozása érdekében. Olyan megállapodásokra törekszünk, melyek kedvezőek lesznek az alkuszok részére, és nem a biztosító társaságok egyoldalú diktátumai szerint alakulnak.

Tagjaink napi munkájának megkönnyítése, nyomtatványok, jelentések elkészítése

Tagjaink mindennapi munkáját is igyekszünk megkönnyíteni. Folyamatosan értesítjük őket az aktuális kérdésekről, az éppen aktuális határidőkről, jelentések benyújtásáról.

Ingyenes szakmai rendezvények

Minden év tavaszán taggyűléssel egybekötött, három napos ingyenes szakmai konferenciát szervezünk tagjaink részére, ahol a szakmai előadások meghallgatása mellett közösen beszéljük meg az előttünk álló feladatokat és amelyen minden tagunktól 1 fő ingyenesen vehet részt. Emellett aktuális témák köré építve rövidebb szakmai napokat is szoktunk rendezni minden évben.

Szakmai utak, csapatépítő programok

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szakma szereplői ne csak a hivatalos, kötött rendezvényeken, hanem kötetlen, baráti programokon is találkozzanak és szabadabb keretek között ismerkedhessenek, egyeztethessenek problémáikról, ápolhassák a rendkívül fontos személyes kapcsolatokat. Ennek érdekében hívtuk életre például az immár hagyománnyá váló tavaszi külföldi szakmai kirándulásunkat, illetve a szeptemberben megrendezésre kerülő Sportnapot és Főzőversenyt.

Alkuszigazolvány elkészítése

Segítséget nyújtunk tagjainknak a Biztosítási törvény által előírt fényképes igazolvány elkészítésében, egy formanyomtatvány kitöltését követően ingyenesen elkészítjük és megküldjük azokat.

Egyéb kedvezmények tagjaink részére

Egyéb kedvezményeket próbálunk elérni tagjaink számára egyéb piaci szereplőkkel.