Rendszerüzenet
Mi tudjuk hová tartunk!

Mi tudjuk hová tartunk!

Határozott céljaink, tudatos elképzeléseink vannak a jövőt illetően, s reményeink szerint együtt, közösen olyan erőket mozgathatunk meg, melyre külön-külön képtelenek lennénk.

megtiltotta-az-mnb-ot-eletbiztositas-magyarorszagi-ertekesiteset

2019.07.25

Megtiltotta az MNB öt életbiztosítás magyarországi értékesítését

Az MNB a fogyasztók védelme érdekében a jogszerű állapot helyreállításáig megtiltotta a NOVIS biztosító öt befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosításának hazai terjesztését, mert azok ügyféltájékoztató dokumentumai nem egyértelműen tartalmazzák, hogy a biztosító vállal-e tőke-, illetve hozamgaranciát. A biztosító akkor értékesítheti a jövőben itthon e biztosításait, ha az ügyfelek tőkéjének megóvására, s a hozamra vonatkozó vállalásai tartalmáról előzetesen világos, egyértelmű és pontos tájékoztatást ad fogyasztóinak. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból fogyasztóvédelmi célvizsgálatot folytatott le a - Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást nyújtó - pozsonyi székhelyű NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.-nél (NOVIS). Az ellenőrzés áttekintette, hogy a biztosító a szerződéskötés előtt, s a szerződéshez kapcsolódó tájékoztatása során betartja-e a hazai, a közjó vagy közérdek fogalmi körébe tartozó jogszabályi előírásokat. Mint ismert, a jegybank már eljárása során kelt végzésével ideiglenesen felfüggesztette a NOVIS egyes életbiztosításainak további hazai értékesítését.

A jegybank vizsgálata megállapította, hogy a NOVIS Magyarországon terjesztett, befektetési egységekhez kötött élet-, illetve nyugdíjbiztosítási termékeinek (NIVO II, Everest Pro, Everest Pro Plusz és Wealth Insuring két módozatának) ügyféltájékoztató dokumentumai nem tartalmaztak világos, pontos, közérthető és egyértelmű tájékoztatást az azokhoz kötődő, előre meghirdetett hozamvállalás jogi természetéről, arról, hogy az törvényes biztosítékokkal megerősített hozamgaranciának minősül-e.

Emiatt nincsenek meg annak feltételei, hogy a - gyakorta 10-20 évre kötelezettséget vállaló - fogyasztók valós élethelyzetüknek, igényeiknek és tényleges szükségleteiknek megfelelő, megalapozott döntést hozzanak biztosítási szerződésük megkötése előtt. Ez súlyosan veszélyezteti az érintett ügyfelek érdekeit.

Mindezek miatt az MNB ma publikált határozatában megtiltotta a vizsgált öt befektetési élet- és nyugdíjbiztosítási termék magyarországi terjesztését. A tiltás addig marad érvényben, amíg a NOVIS valamennyi, az értékesítést megelőző tájékoztató dokumentumában igazolt módon jogszerűen nem nyújt világos, pontos, közérthető és egyértelmű információkat az ügyfelek tőkéjének megóvására, s a hozamra vonatkozó vállalásait illetően.

Korábban már megkötött szerződései alapján a biztosító továbbra is, változatlanul köteles a vállalt szolgáltatás nyújtására, s eleget kell tennie a szerződéses feltételekben vállalt valamennyi kötelezettségének. A NOVIS meglévő ügyfelei a megszokott módon fizethetik biztosítási díjaikat, s vehetik igénybe SZJA kedvezményüket is.

A hazai és uniós jogszabályok kivételes esetben az EU más tagállamában székhellyel rendelkező, határon átnyúló szolgáltatást nyújtó biztosítók - tehát nem a magyar jegybank, hanem más európai uniós pénzügyi felügyeleti hatóság által felügyelt intézmények - kapcsán is lehetővé teszik az MNB számára a hazai biztosítási piac biztonságát vagy az ügyfelek érdekeit súlyosan veszélyeztető jogszabálysértő tevékenységgel szembeni fellépést. A jegybank e jogosítványával élve hozta meg mostani döntését.

Forrás