Rendszerüzenet
Mi tudjuk hová tartunk!

Mi tudjuk hová tartunk!

Határozott céljaink, tudatos elképzeléseink vannak a jövőt illetően, s reményeink szerint együtt, közösen olyan erőket mozgathatunk meg, melyre külön-külön képtelenek lennénk.

magyar-allamkincstar-nyugdijfolyosito-igazgatosag-tudd-meg-mikor-utal-a-nyugdijfolyosito-penzcentrum-cikk

2022.01.18

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: Tudd meg, mikor utal a Nyugdíjfolyósító! - Pénzcentrum cikk

Minden magyar nyugdíjas életében kulcsfontosságú kérdés a nyugdíjfolyósítás mikéntje, illetve a nyugdíjfolyósító utalás időpontjai – éppen ezért fontos kérdés, hogy bármilyen felmerülő nyugdíjfolyósítási probléma esetén melyik intézményhez forduljunk, hol kérdezzünk bizalommal a magyar nyugellátásról.

Mivel foglalkozik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság?

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, illetve a kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai feladatai közé tartozik a következő ellátások utalása:

 • öregségi nyugdíj (ide értve a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők öregségi nyugdíját),
 • hozzátartozói ellátások (özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás);
 • baleseti hozzátartozói nyugellátások (özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás);
 • korhatár előtti ellátások;
 • szolgálati járandóság;
 • mezőgazdasági és szakszövetkezeti tagok járadéka;
 • özvegyi járadék;
 • rokkantsági ellátás;
 • rehabilitációs ellátás;
 • kivételes rehabilitációs járadék;
 • rokkantsági járadék;
 • baleseti járadék;
 • kártérítési járadék;
 • bányászok egészségkárosodási járadéka;
 • mecseki bányászok kereset-kiegészítése;
 • szénjárandóság;
 • átmeneti bányászjáradék;
 • balettművészeti életjáradék;
 • Kiváló és Érdemes Művészi Járadék, Népművészet Mestere Járadék;
 • Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által megállapított ellátás;
 • tudományos fokozat utáni pótlék;
 • legfőbb közjogi méltóságokat megillető juttatás;
 • szépkorú személyek jubileumi juttatása;
 • kivételes nyugellátás;
 • egyszeri segély;
 • nyugdíjsegély;
 • egyezményeken, illetve uniós rendeleteken alapuló ellátások;
 • 1991. évi XII. törvény szerinti ellátás;
 • hadigondozotti ellátások (pl.: nevelési pótlék, ápolási díj, temetési segély);
 • nemzeti gondozotti ellátás;
 • nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék;
 • a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által megállapított termőföld utáni életjáradék;
 • életjáradékok (pl.: kárpótlási jegy helyett, és vagyoni életjáradék);
 • egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek juttatása;
 • politikai rehabilitáció címén adott nyugdíjemelés;
 • lakbér hozzájárulás, szociális támogatás;
 • hozzátartozó utáni növelés;
 • cukorbetegeket megillető támogatás;
 • 1998. január 1-jét megelőzően megállapított házastársi pótlék, házastársi jövedelem pótlék.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság foglalkozik mindemellett a következő igényelbírálási ügyek intézésével:

 • koordinációs rendeletekből eredő újbóli megállapítás;
 • kétoldalú szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezmény;
 • európai közösségi jog hatálya alá tartozó, valamint a külföldön élő és tartózkodó személyek igényei (öregségi, hozzátartozói nyugellátás, baleseti járadék, korhatár előtti ellátás, rokkantsági és rehabilitációs ellátás, szolgálati idő elismerés, TNY 22/A§ szerinti növelés iránti igények).

Ide tartozik továbbá, mint egyéb igényelbírálási tevékenység:

 • nemzeti helytállásért kapott pótlék elbírálása saját és hozzátartozói jogon;
 • egyes tartós időtartamú szabadságkorlátozást elszenvedettek részére - a 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján - járó juttatás iránt benyújtott igény elbírálása;
 • a politikai rehabilitáció hozzátartozói jogcímen történő megállapítása.

Olyan kérelmek esetében is a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság dönt, mint:

 • fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati járandósága és hozzátartozói ellátása;
 • utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony esetén a balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék és rokkantsági / rehabilitációs ellátási kérelem.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság egyéb, a fenti kategóriákon kívüli ügykörei, intézkedései a következő feladatokra terjednek ki:

 • az ágazat nyilvántartási/adatszolgáltatási, stratégiai feladatai;
 • a nyugellátások és más ellátások emelése a vonatkozó jogszabályok alapján;
 • a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogi képviseletének ellátása;
 • kötelezettség elmulasztása, késedelmes teljesítése, vagy nem az előírt módon történő teljesítése esetén mulasztási bírság határozattal történő kiszabása;
 • érvényesíteni a nemzetközi és a hivatásos, vagy volt hivatásos állományú személyek nyugellátás megállapításával kapcsolatos megtérítési igényeket;
 • méltányossági döntés meghozatala követelés elengedésével, fizetési könnyítés engedélyezésével összefüggésben;
 • megállapítja a fegyveres szervek (Magyar Honvédség, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat) hivatásos állományú tagjainak öregségi, hozzátartozói nyugellátásait, valamint a korhatár előtti ellátásokat;
 • az ellátottak folyósításhoz, és azonosításhoz szükséges adatainak nyilvántartása, kezelése, valamint az ezekben bekövetkezett változások átvezetése;
 • egyszeri segély utalása országos illetékességgel;
 • az ellátás mértékét és jogosultságát érintő változás végrehajtása;
 • a jogszerző halála esetén a fel nem vett ellátás utalása az arra jogosult részére;
 • hazai és külföldi ügyfelek és érdeklődő személyek tájékoztatása;
 • magyarországi és külföldi illetőségű szervek részére adatszolgáltatás és jogsegély nyújtás;
 • reklamáció, panaszbeadvány intézése;
 • házipénztári kifizetés (1139 Budapest, Váci út 73.);
 • ellátottak utazási utalványának kiküldése, kiadása;
 • ügyfélszolgálati tevékenységek;
 • hatáskörébe nem tartozó kérelem továbbítása az illetékes szervhez;
 • külön jogszabályban meghatározott speciális feladatok ellátása;
 • jogosultságot befolyásoló igazolások meghatározott időközönkénti beszerzése (belföldről és külföldről egyaránt);
 • ellátásból történő levonás teljesítés (adóelőleg, nyugdíjjárulék, magánnyugdíjpénztári tag tagdíjának levonása, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal szemben fennálló tartozás alapján történő levonás, illetve levonás egyéb szervek, személyek részére).

Az ügyintézés menetében, illetve a juttatásokhoz kötődő illetékességi körök kapcsán időről időre előfordulhatnak változások. Bővebb információért tájékozódjunk az illetékes szerv saját honlapján, vagy keressük fel az ügyfélszolgálatot!

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatással kapcsolatos feladatai

Minden év januárjában a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság személyre szóló igazolást küld az előző évben folyósított ellátás teljes összegéről. Ez egy olyan tájékoztató, ami tartalmazza az ellátás tárgyévi, emeléssel növelt összegét, illetve azt, hogy havonta milyen összegű levonás terheli. Azok részére, akiknek adóköteles ellátás kerül folyósításra, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság január végéig a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges, külön igazolást küld, mindemellett a rehabilitációs járadékban / ellátásban részesülők számára a levont nyugdíjjárulékról, illetve magánnyugdíj pénztári tagdíjról igazolás kerül kiküldésre a nyugdíjfolyósítótól.

Nyugdíjfolyósító ügyintézés

A nyugdíjfolyósítással kapcsolatos ügyintézés írásban történik - a rendszer támogatja az Ügyfélkapun keresztül történő online ügyintézést -, de személyesen is meglátogatható a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Ügyfélszolgálati Iroda, ahová előzetesen foglalhatunk időpontot online. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Nyomtatványtár rendszerében fellelhetőek a kötelezően használandó szabványnyomtatványok, illetve azok kitöltési útmutatói is.

Mikor utal a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság?

A kérdésre, hogy a Nyugdíjfolyósító mikor utal, egyszerű válaszolni: mindig a hónap 12. napjához legközelebb eső munkanapra várható a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utalása. Idén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2022 utalások a következőképpen várhatóak a nyugdíj tekintetében:

 • 2022. január: 2022. január 12. (szerda)
 • 2022. február: 2022. február 11. (péntek)
 • 2022. március: 2022. március 11. (péntek)
 • 2022. április: 2022. április 12. (kedd)
 • 2022. május: 2022. május 12. (csütörtök)
 • 2022. június: 2022. június 10. (péntek)
 • 2022. július: 2022. július 12. (kedd)
 • 2022. augusztus: 2022. augusztus 12. (péntek)
 • 2022. szeptember: 2022. szeptember 12. (hétfő)
 • 2022. október: 2022. október 12. (szerda)
 • 2022. november: 2022. november 11. (péntek)
 • 2022. december: 2022. december 2. (péntek)

Érdekesség: milyen magas az országos Nyugdíjfolyósító Intézet?

Az Országos Nyugdíjfolyósító Intézet székháza (1139 Budapest, Váci út 73.) a Göncz Árpád városközpontban álló, jellegzetes toronyház. Mivel az intézet kiugróan magas épületnek számít a környéken, gyakori kérdés, hogy mégis milyen magas a Nyugdíjfolyósító Intézet. A válaszunk: a Nyugdíjfolyósító Intézet magassága 73 méter, emeleteinek száma pedig 15.

Hol találhatóak a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság épületei?

Nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézés tekintetében a következő vidéki és fővárosi kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságait, ügyfélszolgálatait keressük fel:

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Budapest

 • 1139 Budapest XIII. Váci út 73.

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

 • 1132 Budapest Visegrádi u. 49.

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 1081 Budapest Fiumei út 19/a.
 • 2700 Cegléd Táncsics Mihály u. 4.
 • 2600 Vác Dr. Csányi László krt. 16.

Baranya megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 7623 Pécs Mártírok útja 12.

Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 5.
 • 6500 Baja Árpád tér 7.

Békés megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 5600 Békéscsaba Luther u. 3.
 • 5700 Gyula 48-as u.15-17.

Borsod-AbaújZemplén megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 3530 Miskolc Csizmadia köz 1.
 • 3601 Ózd Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
 • 3981 Sátoraljaújhely Kossuth u. 29.

Csongrád megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 6726 Szeged Fő fasor 16-20.
 • 6800 Hódmezővásárhely Andrássy u. 33.

Fejér megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 8000 Székesfehérvár József Attila u. 42.

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 9024 Győr Szent Imre u. 6.
 • 9400 Sopron Kiss János u. 4.

Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 4026 Debrecen Hunyadi u. 13.

Heves megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 3300 Eger Deák Ferenc u. 11- 13.
 • 3200 Gyöngyös Kossuth u. 37.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 5000 Szolnok Kossuth tér 5/a.

Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 2800 Tatabánya Semmelweis u. 1.
 • 2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

Nógrád megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 3100 Salgótarján Mérleg u. 2.
 • 2660 Balassagyarmat 16-os Honvéd út 2.

Somogy megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 7400 Kaposvár Kossuth Lajos u. 9.

Szabolcs-SzatmárBereg megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 4.

Tolna megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 7100 Szekszárd Toldi u. 6.

Vas megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 9700 Szombathely Kőszegi u. 36-40.

Veszprém megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 8200 Veszprém Jókai u. 5.
 • 8500 Pápa Széchenyi u. 21.
 • 8300 Tapolca Fő tér 4.

Zala megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

 • 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 9-11.
 • 8800 Nagykanizsa Sugár u. 4.


Forrás